Risker med spel

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Eleverna får arbeta med att ta ställning till och resonera kring olika frågor som berör riskerna med spel. Som pedagog kan du förklara vissa begrepp och metoder för eleverna beroende på deras nivå.

Till övningen hör även artikeln Risker med spel

Nyckelord

Samhällsekonomi, Spelproblem, Risker med spel

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quizz för uppföljning

 

Bilagor