header iamge

Kort om satsningen

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

I dagens utbud av spel finns det många tillfällen då unga möts av spel om pengar, fiktiva eller verkliga. Unga måste därför känna till risker och förstå konsekvenserna av sitt spelande för att på så sätt bli ansvarsfulla spelare. Lotteriinspektionen står bakom satsningen ”Prata om spel” som ger lärare, elever och föräldrar möjlighet att lära sig och diskutera frågan samt se riskerna med spel om pengar.

 

Lotteriinspektionens mål med Prata om spel

– Att arbeta långsiktigt med att förändra ungas attityd och beteende kring spel om pengar.
– Att ge målgruppen möjlighet till kritisk granskning av spelerbjudandet genom neutral och målgruppsanpassad kunskap och information.
– Att Lotteriinspektionen ska ses som en trovärdig och respekterad myndighet bland ungdom inom myndighetens område på den offentliga arenan.

 

Ansvariga för satsningen

Prata om spel utvecklades under våren 2014 och stod helt färdigt i slutet av hösten samma år. Innan arbetet påbörjades genomfördes en förstudie under hösten 2013. Detta genomfördes av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media i samarbete med Lotteriinspektionen.

 

Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete. Har du några frågor så kontakta oss gärna.

 

Lite kort om ungdomar, reklam och  spel

– 96 % hade sett tv-reklam för Spelbolag
– 61 % hade nåtts av spelreklam via mejl eller pop-ups på datorn
– 42 % angav att spelreklam får dem att vilja prova att spela

  • (Derevensky, Sklar, & Gupta, 2010) och (Derevensky, et al., 2007)

 

 

Testa vad du själv vet om spel om pengar