header iamge

Kort om satsningen

I dagens utbud av spel finns det många tillfällen då unga möts av spel om pengar, fiktiva eller verkliga. Unga måste därför känna till risker och förstå konsekvenserna av sitt spelande för att på så sätt bli ansvarsfulla spelare.

Kunskapskraft och Media ansvarar för satsningen

Prata om spel utvecklades under våren 2014 och stod helt färdigt i slutet av hösten samma år. Innan arbetet påbörjades genomfördes en förstudie under hösten 2013.

Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete.

 

Lite kort om ungdomar, reklam och  spel

 

Andelen unga som spelar om pengar har minskat de senaste 10 åren visar både CAN och Swelogs undersökningar.

 

Enligt Swelogs 2018 har ungefär 21 procent av killarna och 13 procent av tjejerna 16-17 år spelat om pengar. Killarna spelar mest på sportspel och vadslagning. För tjejerna är det vanligast att spela på lotterier och nummerspel, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel.

 

I CAN:s skolundersökning 2018 hade 31 procent av killarna och 7 procent av tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet spelat om pengar senaste året. I årskurs 9 var motsvarande siffror 20 procent för killar och 7 procent för tjejer. Andelen som spelat om pengar den senaste månaden var 15 procent bland killarna i årskurs 2 på gymnasiet och 8 procent i årskurs 9. Bland tjejerna var andelen 2 procent för både gymnasiet och grundskolan.

 

 

Testa vad du själv vet om spel om pengar