Den svenska spelmarknaden

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Eleverna tillämpar ett undersökande arbetssätt och får därefter diskutera lagar och regleringar genom att använda sina argument i en debatt. Du kanske kommer att behöva förklara vissa begrepp och metoder för eleverna beroende på deras nivå (till exempel debatten).

Flipped classroom – Låt gärna eleverna titta på denna korta film från UR om hur man debatterar. De kan se den hemma eller innan övningen genomförs.

Till övningen hör även artikeln Den svenska spelmarknaden

Nyckelord

Lagstiftning om spel om pengar, samhällsekonomi, debatt

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor