header iamge

Den svenska spelmarknaden

Lär dig mer om hur den svenska spelmarknaden ser ut

Vad är ett lotteri? I juridisk bemärkelse är många spelformer lotterier. Till lotterier hör till exempel lottning, gissning, vadhållning, marknads- och tivolinöjen samt bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel. För att räknas som ett lotteri måste en eller flera deltagare kunna få en vinst till ett högre värde än vad de övriga deltagarna kan få. Det är slumpen som avgör vem som vinner.

Man måste ha tillstånd

I Sverige måste man ha tillstånd för att anordna lotterier och alla tillstånd kontrolleras av en myndighet. Tillstånd ges av kommuner, länsstyrelser, regeringen och Lotteriinspektionen, beroende på vilken typ av lotteri det handlar om. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn av lokala lotterier. Länsstyrelserna ansvarar för tillstånd och tillsyn av bingo och regionala lotterier. Regeringen ger tillstånd till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ansvarar för övrig tillståndsgivning och tillsyn.

 

Vem kan få tillstånd?
Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten. Exempel på allmännyttig verksamhet är idrott, kultur, välgörenhet, miljövård och verksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Privata aktörer kan få tillstånd till restaurangkasino och automatspel. ATG och Svenska Spel har regeringens tillstånd att anordna spel och lotterier.

De två största aktörerna

Svenska Spel är det största reglerade spelbolaget i Sverige. Det har ungefär 55 procent av marknaden. De ägs av den svenska staten. Det näst största spelbolaget är ATG som har ungefär 30 procent av marknaden. ATG ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Tillsammans har dessa två bolag alltså ungefär 85 procent av den svenska spelmarknaden.

 

Vart tar pengarna vägen?
Överskottet går främst till folkrörelserna, hästsporten och staten och kommer på så vis tillbaka till allmänheten. En stor del av pengarna går till barn- och ungdomsidrotten.

 

Spel och lotterier på nätet
Enligt den svenska lotterilagen krävs det tillstånd för att få anordna lotterier och spel om pengar. I princip är det bara ideella föreningar, ATG och Svenska Spel som kan få tillstånd. Spelaktörer med tillstånd i andra länder kan erbjuda spel via internet. Dessa spel kontrolleras inte av någon svensk myndighet. De omfattas inte av de lagar och regler som gäller i Sverige och därför har de också andra förutsättningar, exempelvis när det gäller vilka spel de erbjuder eller vad deras vinster går till.