Nationell matematiktävling

för årskurs 7-9

Under våren arrangerade Lotteriinspektionen i sitt projekt Prata Om Spel, en mattetävling för alla Sveriges högstadieelever. Tävlingen togs fram i samarbete med Svenska Matematikersamfundet. Nu är vinnarna i tävlingen utsedda. De 35 bidrag som kom in har bedömts av en kvalificerad jury bestående av matematikprofessorer, pedagoger och Lotteriinspektionen.

På första plats:

Oscar Olsson, Alina Aldelfi och Olivia Olsson i 9B från Stenbackaskolan i Asarum
Se bidraget här!

På andra plats:

Wilma Strihed, Filip Nelander och Ida Roth i 9B från Stenbackaskolan i Asarum
Se bidraget här!

På tredje plats:

Adele Lejon Kanding och Fanny Tran 8 D från Risbroskolan i Fagersta
Se bidraget här!

“Det har varit väldigt spännande att gå igenom alla bidrag och tillsammans med sakkunniga inom matematikområdet välja ut tre stycken bidrag. Uppgiften var inte helt enkel och eleverna har lagt mycket tid både på matematiska formuleringar och på att presentera lösningarna på ett pedagogiskt sätt, säger Henrik Larsson ansvarig pedagog för sannolikhetstävlingen och Prata om spel.”

Tävlingen utgjorde en del i den sannolikhetskurs som tagits fram inom Prata Om Spel. Kursen ger eleverna möjlighet att uppnå målen i matematik i skolan, samtidigt som de får lära sig om sannolikhet på ett verklighetsförankrat sätt. Eleverna får en inblick i hur spel om pengar fungerar och att ”drömvinsten” inte är så nära som många tror.

I Prata Om Spels nationella matematiktävling för årskurs 7-9 har elever fått arbeta i grupper och tävla om fina priser. Priser delas ut till första-, andra- och tredjepristagare.

Tanken är att lära ut om sannolikhet, ett begrepp som allt för sällan nämns i samband med spel eller tävling. Ordet sannolikhet betecknar hur stor eller liten chansen (eller risken) är att olika händelser ska inträffa och här finns det goda grunder att stärka ungdomars kunskaper inom området.

“Om man inte förstår hur sannolika olika resultat är kan man lätt bli lurad i spel. Kan man räkna ut sannolikheter har man större chans att vinna i olika spel. För att förstå hur spelbolag tjänar pengar behöver man förstå hur sannolikheter är kopplade till odds. Om man kan räkna ut sannolikheter kan man till exempel se om spelbolag sätter alltför låga odds, säger Milagros Izquierdo Barrios, ordförande i Svenska Matematikersamfundet.”

Om tävlingsmomentet

I tävlingsmomentet skulle eleverna skapa en redovisning (film eller digital presentation) som förklarade:

Varför har ni satt de oddsen ni satt?
Vilka siffror som kommer att vara mest förekommande och varför.
Hur man omvandlar från decimalform till procentform.
Hur man förkortar ett tal i bråkform.
Varför alltid spelbolagen vinner i längden.
Inkludera en ifylld tabell från steg 1 i tävlingsbidraget

Se sannolikhetskursen som låg till grund för tävlingen!

Se vår övning om “Sannolikhet och spel”