Sannolikhet och spel

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen består av fyra olika delar A, B, C och D. Låt eleverna arbeta i par. Varje par arbetar med en del i uppgiften. Avsluta med att sätta ihop grupper med par som arbetat med olika delar och låt paren berätta om sina uppgifter och presentera sina lösningar för varandra.

Flipped classroom – Låt eleverna se följande film från UR före övningen och be dem sammanfatta de viktigaste de lärde sig om sannolikhet från filmen. Diskutera detta kort innan ni börjar.

Till övningen hör även artikeln Sannolikhet och spel

Läs även om vår sannolikhetskurs och nationell matematiktävling här!

Nyckelord

Sannolikhet, slump, lotter

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor