Spelande i konsthistorien

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Denna övning handlar om att eleverna ska få en snabb överblick av olika konsthistoriska stilepoker, och av hur spel skildrats av olika konstnärer. Därefter skapar eleverna själva konstverk i olika tekniker, för att i bild skildra deras egna erfarenheter av spel och spelande.

Till övningen hör även artikeln Spelande i konsthistorien

Nyckelord

Spelande, analys, kreativt skapande, konsthistoria

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor