header iamge

Spelande i konsthistorien

Lär dig mer om hur spelande har framtställts i konsten

Spel har alltid haft en stor betydelse i konsten. Det kan förklaras av att spel kan representera två helt olika grunder eller värden; dels som illustration av den normala vardagen, dels den mytiska, symboliska idealiseringen av den mänskliga existensen. Nedan följer ett urval av konstverk där spel om pengar har en central roll.

Andrea Mantegna: “The Crucifixion”
Andrea Mantegna levde mellan 1431 och 1506 i Italien. Han var en av renässansens mest betydande konstnärer.  Han var bland annat med att uppföra den berömda sviten i Eremitanikyrkan under perioden 1448-1456. “The Crucifixion” målades 1457 och är ett av Mantegnas mest fascinerande verk. Renässansen betyder pånyttfödelse och markerar att den mörka medeltiden ersattes med en nyupptäckt av antikens konst och vetenskaper. Renässansen hämtade sina ideal från antiken och stod för en naturtrogen skildring av människa och miljö. I måleriet använde man sig av det för renässansen typiska centralperspektivet för att skapa bildrum med illusorisk effekt och även samspelet mellan miljön och människorna som avbildades fick större betydelse.

 

Caravaggio: ”The card sharps”
Caravaggio var aktiv mellan 1592 och 1610 och anses idag vara en representant för den konststil som kallas för barocken. Barockmåleri kan, grovt sett, identifieras genom tyngdpunkten på dramatik, att det ska väcka starka känslor. Man använder starka färger, kraftigt skuggspel och tydlig mimik. Caravaggio drog detta till sin spets, genom att ibland nästan utesluta halvdagrar, och istället fokusera på nästan total svärta och överexponerade belysta partier. Han gav därigenom upphov till stilen tenebrism. I denna tavla syns inte det överdrivna skuggspelet, men man kan tydligt se hur målaren valt att fokusera på dramatik och det tydliga minspelet hos de båda fuskarna.

 

Adriaen Brouwer: ”Peasants playing cards”
Adriaen Brouwer levde mellan 1606 och 1638, och representerar flamländskt måleri. Dessa målare ägnade sig lite åt högstämd symbolik, och valde att detaljerat och realistiskt försöka skildra vardagslivet som omgav dem. Guds verk fanns i alla världens detaljer, och ingen människa var av denna anledning för obetydlig för att uppmärksammas.

 

Francisco Goya: ”Card Players”
Denna bild representerar rokokomåleriet, och är representativ för Goyas tidigare karriär, då han var hovmålare åt det spanska hovet. Han använder samma tekniker som barockmålarna, men med ett betydligt lättare handlag. Detta var typiskt för rokokomålarna: ljusa, livliga färger och mer lekfulla motiv än de dramatiska barockmålarna. Tavlan är från omkring 1777 – 1778.

 

Paul Cézanne: “Card Players”
Paul Cézanne föddes den 19 januari 1839 i Aix-en-Provence och avled 1906.  Han var en av de viktigaste europeiska konstnärerna under det sena 1800-talet och inspirerade bland annat Pablo Picasso och utvecklingen mot kubism. Många anser att Cézanne är fadern till modernt måleri. Ändå kan man hävda att Cézanne hörde till impressionismen. Målningar känns igen på en skissartad stil med kraftig penselföring. Målarna under impressionismen använde grova synliga penseldrag eller färgfläckar. “The card players” är en del i en serie av fem oljemålningar under 1890-talet. De olika versionerna skiljer sig i storlek och antalet spelare varierar. Serien anses som en hörnsten i Cézannes konstnärskap.