Spel om pengar för killar och tjejer

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Eleverna får  använda sig av sin egen livsvärld och fundera över hur reklam mot killar och tjejer utformas.

Till den inledande diskussionen kan det vara bra om du valt ut några exempel på reklam eller sajter som vänder sig till killar respektive tjejer. Du kan också använda dig av Flipped Classroom och låta eleverna titta på och fundera över de sajter och reklamfilmer du valt ut innan ni genomför övningen.

Du kanske kommer att behöva förklara vissa begrepp och metoder för eleverna beroende på deras nivå.

Till övningen hör även artikeln Spel om pengar för killar och tjejer

Nyckelord

Genus, reklamfilm, reklam för tjejer och killar

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor