Illegala spel

Tidsåtgång:

2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Eleverna får ta del av spelandets olika baksidor och arbeta med viktiga frågor som berör samhället i stort.

Flipped Classroom – Låt eleverna läsa artikeln Spel utan tillstånd inför övningen och svara på följande frågor:

  • Vilka skillnader finns det mellan lagliga spelautomater (Vegas) och spelautomater utan tillstånd?
  • Nämn några olika sätt för att avgöra om en spelautomat är laglig eller om den saknar tillstånd.Vem har rätt att anordna spel på spelautomater i Sverige?
  • Artikeln du har läst fokuserar på illegala spelautomater. Kan du ge exempel på andra former av illegala spel?

Till övningen hör även artikeln Illegala spel

Nyckelord

Illegala spel, Vegas, spelautomat, Lotteriinspektionen, Svenska Spel

Genomförande:

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor