header iamge

Illegala spel

Lär dig mer om spelandets olika baksidor

Det är inte olagligt att spela hos ett spelbolag eller delta i ett lotteri som saknar licens i Sverige, men gör du det så omfattas du inte av de skydd som finns i spellagen, till exempel möjligheten att kunna stänga av dig från spel. Du riskerar också att få betala skatt på den eventuella vinst du gör.

Spelautomater och restaurangkasinon får flest anmärkningar i tillsynsarbetet

Spelautomater och restaurangkasinon stod för 78 procent av de 124 anmärkningar som blev resultatet av Spelinspektionens 4 209 kontroller under 2017. Resultatet är detsamma som för år 2016, skriver tillsynsmyndigheten i sin senaste årsredovisning.

 

Spelinspektionen är tillsynsmyndighet för spelmarknaden, och i årsredovisningen rapporteras bland annat att tillsynen arbetar mot två övergripande mål – regelefterlevnad och skydd av spelaren. Under 2017 utförde myndigheten tillsynskontroller inom nio olika spelområden.

 

Nära hälften av de kontroller som gjordes på Svenska spel ledde inte till någon anmärkning. Av de 945 kontroller som gjordes av spelautomater, ledde åtta procent till anmärkningar. Framförallt fanns brister i möjligheten till uppsikt över maskinerna och att reklam för spelen gjordes på otillåten plats. Av de 100 kontroller som gjordes av restaurangkasinon ledde 23 procent till anmärkningar som främst handlade om att det inte fanns kopior på tillstånden på spelstället.

 

Spelinspektionen ska motverka förekomsten av illegalt spel. Illegalt spel består främst av illegala spelautomater, pokerklubbar och lotterier utan tillstånd och kedjebrev. Över 97 procent av de 394 ärendena om illegalt spel som myndigheten hanterat rör misstänkt otillåtet främjande respektive misstänkt illegala spelautomater.

 

Här kan du läsa om den nya spellagen!

 

Här kan du läsa mer om hur Spelinspektionen arbetar med frågan!

 

Spelinspektionen ingår i den nationella samordningen för att förebygga spel som ligger inom Folkhälsomyndighetens uppdrag.