Kampanj för eftertanke

Tidsåtgång: 2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger påatt skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera i grupp samt arbeta för att påverka andra unga.

Flipped Classroom – Låt eleverna börja med att hemma titta på följande kampanjbilder hos 50 Most Creative Anti-Smoking Advertisements Eleverna ska som uppgift välja ut den annons de tycker är bäst. Låt dem även ge en kort motivering till sina val innan ni inleder övningen.

Till övningen hör även artikeln Kampanj för eftertanke

Nyckelord

Kampanj, unga, spela, kommunikation

Genomförande

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor