Analysera spelreklam

Tidsåtgång: 2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Du låter eleverna använda sig av sin egen livsvärld och fundera över hur och när de möts av spelreklam. De får även analysera på vilket sätt reklamen försöker att påverka dem.

Förklara vissa begrepp och metoder för eleverna beroende på deras nivå. Tanken är även att du ska använda dig av en reklamfilm du själv valt ut för att inleda övningen. Det kan vara bra att inleda övningen med att diskutera syftet med reklam och reda ut begrepp som budskap, målgrupp och vad reklamen vill att tittaren ska känna och göra.

Till övningen hör även artikeln Analysera spelreklam

Nyckelord

Källkritik, reklam, reklamanalys

Genomförande

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor