Spel om pengar för killar och tjejer

Tidsåtgång: 2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Övningen låter eleverna utgå från egna erfarenheter och fundera över hur reklam mot killar och tjejer utformas.

Till den inledande diskussionen väljer läraren ut några exempel på reklamfilmer riktade till killar respektive tjejer. Använd exempelvis Youtube. Du kan använda dig av flipped classroom och låta eleverna titta på och fundera över de reklamfilmer du valt ut innan ni samlas för att arbeta med övningarna.

Publicera gärna elevernas arbeten, exempelvis via er lärportal, blogg eller på Facebook.

Till övningen hör även artikeln Spel om pengar för killar och tjejer

Nyckelord

Tjejer, Killar, Genus, Reklam

Genomförande

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor