English and Gambling

Tidsåtgång: 2-3 pass x 40 minuter

Pedagogisk metod och tillvägagångssätt

Övningen bygger på att skapa elevaktivitet och pedagogens roll är att fungera som handledare. Du låter eleverna använda sig av sin egen livsvärld och fundera över hur de ser på olika former av spelande.

Övningen består av fem delar:

  • En diskussion i smågrupper om vad spelande är
  • En reflekterande diskussion i helklass om elevernas eget spelande
  • Eget arbete på olika sajter där eleverna får en inblick i hur spelerbjudandet ser ut på nätet
  • Därefter följer en aktivitet, där eleverna själva får räkna på sannolikhet
  • Temat avslutas med ett kort nyhetsinslag om spelberoende

Till övningen hör även artikeln English and gambling

Nyckelord

Argumentation, diskussion, källkritik; drivkrafter bakom spelande, riskfaktorer

Genomförande

Ladda ner elevmaterialet genom att klicka på länken. Använd artikel och quiz som kompletterande material till övningen.

Artikel kopplad till övning

Quiz för uppföljning

 

Bilagor