header iamge

Gränsen mellan digitala spel och penningspel diffus

Pengar anknyter till digitala spel på många sätt. Gränsen mellan penningspel och underhållningsspel kan vara oklar i synnerhet på internet. Vilket spel som helst kan också spelas om pengar, om spelarna själva kommer överens om detta sinsemellan. Spelarna kan till exempel slå vad om vem som får det bästa resultatet i spelet. Enligt den här principen fungerar till exempel många av de webbplatser med så kallade skicklighetsspel som finns på nätet. På dessa webbplatser tävlar spelarna mot varandra genom att spela olika små- eller minispel. Vanligtvis kan man spela gratis på dessa webbplatser, men om spelarna så önskar kan de även göra en penninginsats. Den som har lyckats bäst i spelet vinner då ett penningpris.

Digitala spel som är kända från webbplatser med skicklighetsspel, till exempel tetris, patiens eller olika ordspel, förvandlas till spel om pengar. De insatser och vinstsummor som anknyter till spelen är rätt små i jämförelse med många mer traditionella penningspel, men det kan å andra sidan vara lättare för unga personer att börja spela om pengar genom spel som de redan känner till.

 

 

På internet är spelen även förknippade med ny betalningspraxis som suddar ut gränsen mellan penningspel och andra spel. Till exempel kan fortgående nätrollspel inte köpas med en engångsavgift, utan spelaren måste betala en ny avgift med vissa intervaller. Många konsolspel är också numera av ett sådant slag att man inte får den slutgiltiga versionen då man köper spelet i affären, utan man kan köpa tilläggsdelar och uppdateringar samt virtuella handelsvaror till spelen på nätet. Man lägger med andra ord ut pengar också efter att man har köpt spelet och inlett spelandet. Spel av detta slag skiljer sig dock från egentliga penningspel genom att man i allmänhet inte kan vinna pengar i dem.

 

Så kallade lootlådor (loot boxes på engelska) är ett samlingsnamn för en typ av slumpmässigt genererat innehåll som spelare köper eller belönas med. Köpet kan ske med riktiga pengar, spelets egen valuta eller ibland ges som belöning för prestationer i spelet.

 

Konsumentverket har fått i uppdrag att kartlägga lootlådor eller andra kasinoliknande inslag i spel och samla synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och Statens medieråd. En rapport ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019.

 

Internet ger ungdomarna en inblick i penningspel
Det finns en mängd olika spelwebbplatser. Av dem är uppskattningsvis 2 000 – 3 000 penningspel av olika slag. På vissa webbplatser med underhållnings och skicklighetsspel finns dessutom nätspel som påminner om penningspel och som man även kan spela gratis och utan separat registrering. På webbplatser med underhållningsspel som är avsedda för personer i alla åldrar kan man till exempel följa spelets gång på ett avgiftsfritt nätpokerbord utan separat registrering eller spela olika virtuella automatspel som liknar penningautomater.

 

På så sätt skaffar sig barn och ungdomar en uppfattning om penningspelen, idén bakom spelen och spelreglerna, och därför har en del lägre tröskel för att prova spela med riktiga pengar vid pokerbord eller på automater efter att de har fyllt 18 år.